LUÔN SỐNG CHO HIỆN TẠI

Tối qua, mình có hỏi thăm Quỳnh Anh em gái nhà mình đang học lớp 5 và nhận ra nhiều bài học. “Sáng giờ bé ở nhà làm gì? Sáng em lên ngoại … chơi, trưa về ăn cơm xong … ngủ. Rồi xong bé làm gì nữa? Em dậy rồi trang điểm…đi múa…” Lúc đó cả 2 đứa đang ngồi xem TV.

Continue reading “LUÔN SỐNG CHO HIỆN TẠI”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑